Disclaimer-mondzorg magazine

Mondzorgmagazine.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden content, noch voor schade die door gebruikers geleden wordt als gevolg van het gebruik daarvan.

Mondzorgmagazine.nl is een informatie website waar diverse auteurs adviezen, tips en ervaringen plaatsen. Berichten op Mondzorgmagazine.nl vertegenwoordigen de mening van de auteur. Indien u uitsluitend op basis van de informatie op deze website beslissingen neemt, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Tevens aanvaardt Mondzorgmagazine.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of links waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link naar deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Mondzorgmagazine.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid bij tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website.

Wij behouden ons het recht informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen zonder opgave van reden. Mondzorgmagazine.nl stelt het op prijs indien onjuistheden op deze website worden gemeld via het e-mailformulier.